Cena

Typ poplatku Člen Nečlen
Konferencia, ubytovanie a sprievodný program od nedele 5. novembra 4900.00 SKK 9500.00 SKK
Konferencia, ubytovanie a sprievodný program od pondelka 6. novembra 5900.00 SKK 8500.00 SKK
Konferencia a sprievodný program (bez ubytovania) 7500.00 SKK 4900.00 SKK

Sledujte nás

Adresa
COMMON Česká republika, z.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066