Imrich Tomasek

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta elektrotechniky/na informatiky. Od roku 2000 pracuje vo firme TatraSoft Group a podieľa sa na anal/nýze a vývoji programových aplikácií.

Přednášky:

Akce Název přednášky
2003 Trenčín Nástroje na EAI ? Enterprise application integration pre iSeries/niBolt EAI ? Applinx

Sledujte nás

Adresa
COMMON Česká republika, z.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066