Aco Vidovic

V IBM zastává pozici manažera iSeries Technical Sales/nSupport. V IBM pracuje již 10 let a má třináctileté zkušenosti/nse systémy iSeries AS/400. Dříve působil v International/ntechnical Support Centera v Rochestru, kde psal redbooky/na podílel se na vzdělávacím programu v oblasti implementace WebSphere/na ERP na serverech iSeries.

Čestmír Halbich

Pracuje v IT oboru již 30 let a více než 10 let se zabývá/nbezpečností IS. V akademické sféře pracuje více než 15 let,/ndva roky pracoval na půl úvazku na Ministerstvu informatiky/nČR. Přednášel na mnoha zahraničních konferencích, měl/nněkolik vyznamných přednášek na dvou univerzitách v Arkansasu,/nUniversitě Tampere a Universitě Malaga. Jeho hlavním zájmem je/nsystémový přístup k řešení bezpečnosti IS a metody odhadu rizika v IS/nse zaměřením - především na malé a střední podniky.

Doug Fulmer

Pracuje v IBM od roku 1975. Strávil 14 let jako systémový/ninženýr, který pracoval na systémech S/3, S/32, S/34, S/36,/nS/38 a AS/400. Zaměřil se na bankovnictví a tvorbu aplikací/na sloužil jako specialista v oboru programovan�� RPG, PC/nkonektivitě a komunikacích. V roce 1988 začal pracovat v systémovém/ncentru (Kansas City) jako specialista na AS/400. V roce 1993 vstoupil do/nodborného týmu AS/400 jako manažer celosvětového segmentu DB2/400./nV roce 1996 se stal součástí skupiny, která dostala na trh IBM Network/nStation a potom se vrátil zpět na pozici manažera vývoje aplikačních/nnástrojů AS/400. V roce 2002 vstoupil do týmu iSeries obchodníků jako/nvýkonný pracovník celosvětového prodeje pro e-business infrastrukturu./nOblast jeho specializace zahrnuje WebSphere a ostatní e-business/nprodukty zaměřené na vývoj a modernizaci aplikací pro iSeries.

Gottfried Schimunek

Pracuje v IBM jako Consulting IT Architect a 25 let byl/nvedoucí osobností v projektech aplikačního a produktového/nvývoje. Nyní je programový manažer Technology Review/nBoard (TRB) v době IBM eServer Solutions Enablement/nv Rochestru. Mezi jeho hlavní obory patří měření výkonu, analýzy/na plánovaní kapacit aplikací. Gotfried je častým prednášejícím na/nklientských, a technických konferencích a střetnutích uživatelských skupin./nPomáhá obchodním partnerům IBM a nezávislým dodavatelům SW využívat/nsílu e-businessu na vytvoření bezpečných aplikací.

Ivo Martiník

Pracuje od roku 1988 na Ekonomické fakultě VŠB-TU/nOstrava. Od roku 1989 je vedoucím Laboratoře výpočetní/ntechniky, která garantuje provoz fakultní počíta��ové sítě./nJe certifikovaným odborníkem firem Sun Microsystems/n(oblast programovacího jazyka Java) a Novell (počítačové sítě,/nadresářové služby). Odborné zaměření dále zahrnuje problematiku/ndistribuovaných programových systémů, moderních programovacích/njazyků a Petriho sítí. Přednáší na EkF VŠB-TUO a PřF OU zejména/nproblematiku spojenou s nasazením technologie J2EE při tvorbě/ndistribuovaných systémů.

Jaroslav Brdjar

Je generálním ředitelem společnosti RASAX alfa. Je/nzároveň zodpovědný za směrování softwarového vývoje/nve společnosti. V CASE nástroji Adelia začal pracovat/nv roce 1992. Účastnil se několika rozsáhlých projektů/npředevším v heterogenním prostředí s využitím nejnovějších technologií/n(WebSphere, MQ Series, Remote journalling, XML, XSLT, ),/nmomentálně řídí projekt využití ADELIA WEB STUDIA pro přechod/nstandardních aplikací společnosti RASAX alfa do webovského/nprostředí. Kromě vývoje pod OS/400 má zkušenosti s vývojem aplikací/ntaké pod OS Windows, UNIX a LINUX.

Michal Balážik

Pracuje jako člen Storage Tactical Assist Team CEMA,/nse specializací na High End tapes. Do IBM nastoupil/nv roce 1995, jako obchodní zástupce pro bankovní/nsektor. Od roku 1998 pracoval jako manažer oddělení/nBanking ISU.

Miroslav Iwachow

Miroslav Iwachow je Business Development &/nTechnical Support Manager společnosti Avnet pro/nEvropu. Před nástupem do Avnetu v roce 1999/npracoval 6 let v IBM Česká republika jako/nproduktový manager pro iSeries. V současné době vede/ncertifikační školení pro obchodní partnery a je stálým hostem/nIBM v Rochesteru, kde pracoval na posledních třech vydáních/ntechnických příruček iSeries and AS/400e Handbook/na iSeries and AS/400e System Builder. Do jeho/nzodpovědnosti rovněž spadá podpora obchodních partnerů/nv oblasti High Availablilty po celé Evropě.

Raúl Cristián Aguirre

Je CEO společnosti Tango/04 Computing Group a MSc/nv oblasti Computer Science. Má více než 20ti-letou/nzkušenost v oblasti Information Technologies/IBM./nJe bývalým profesorem na Engineering University/n(Buenos Aires) a častým přednášejícím na setkáních Internet World,/nMidrange Expo, Speaker of Merit in COMMON (USA). Je autorem/nmnoha publikací a spolupracovník iSeries News (NEWS/400),/nTango/04 eNews, Windows TI Magazine, a jiných technických/nmagazínů.

Richard Šefčík

V IBM Slovensko pracuje jako IT specialista pro/nsystémové a aplikační řešení určené pro platformu IBM/niSeries. V oddělení podpory zákazníků pracuje více než/n7 let. Hlavní oblastí jeho zájmu jsou system management/nOS/400, IBM DB2/400, data warehouse technologie, content/nmanagement.

Vojtěch Trš

Vystudoval ČVUT obor systémy řízení. Od roku 1990/npůsobí v oboru IT jak na straně dodavatelské tak/ni zákaznické. Pracoval na pozicích IT manažera/nv mediálním a bankovním sektoru. V IBM pracuje od/nroku 1997 jako osoba zodpovědná za produkty Lotus na pozici Lotus/nSales Engineer / Lotus Technology Advocate.

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek