Aco Vidovic

V IBM zastává pozici manažera iSeries Technical Sales/nSupport. V IBM pracuje již 10 let a má třináctileté zkušenosti/nse systémy iSeries AS/400. Dříve působil v International/ntechnical Support Centera v Rochestru, kde psal redbooky/na podílel se na vzdělávacím programu v oblasti implementace WebSphere/na ERP na serverech iSeries.

Alexandr Trekin

Pracuje v LAKEVIEW v centrále pre EMEA ako riaditeľ zodpovedný za/nriešenia a implementáciu týchto riešení u zákazníkov. Pracoval na/nviac ako 100 projektoch v 24 krajinách, ktoré mu dali hlboké znalosti/na skúsenosti v oblasti implementácie. Alexander je certifikovan/ný IBM iSeries Solution Expert a Sales Professional a je členom/nIBM Partnerworld for Devolepers. V súčasnosti je zodpovedný za/nstrategické projekty na iSeries and Tandem.

Igor Novotný

Věčný IT poutník, který již zakusil pozici pedagoga, zákazníka i dodavatele a déle jak 30 let se s plným nasazením věnuje systémům pro zpracování a ukládání dat.

Imrich Tomasek

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta elektrotechniky/na informatiky. Od roku 2000 pracuje vo firme TatraSoft Group a podieľa sa na anal/nýze a vývoji programových aplikácií.

Ivo Pospíšil

Je absolventom Univerzity Pardubice, kde tiež krátko vyučoval Projektovanie/ninformačných a riadiacich systémov. Od roku 1998 do 2001/npracoval v Datis Pardubice ako vývojár a systémový analytik. Od roku/n2001 do 2002 bol zamestnaný v ING NN ako business analytik na/nsystémoch založených na iSeries. Od roku 2002 pôsobí v spoločnosti/nAegis s.r.o. ako vývojár a ako lektor vzdelávacieho programu IBM.

Ján Villím

Zaoberá sa správou systémov iSeries 400 od roku 1996. Počas tohto 7-ročného obdobia/nrealizoval niekoľko desiatok hardvérových upgrade-ov, upgrade-ov operačného/nsystému a iných systémových zásahov. Svoje bohaté praktické skúsenosti využíva aj/npri školiacej činnosti. Momentálne pracuje vo firme RASAX ALFA.

Jiří Kolařík

Se systémy AS/400 a IBM i pracuje od roku 1992, převážně v oblasti návrhu a vývoje aplikací. Jeho preferovaným vývojovým prostředím pro aplikace je 4GL nástroj LANSA. Pro produkty LANSA vede také školící kursy v ČR a SR. Má bohaté zkušenosti s různými uživatelskými rozhraními IBM i aplikací (5250 terminál, Windows klient, Web, refacing ). V roce 1996 se podílel na vytvoření jedné z prvních web aplikací v ČR, běžících na platformě AS/400.

Mike Khattab

Mike Khattab je Area Sales manager and Channel/ndirector při zastoupení firmy Lakeview pro Evropu,/nBlízký východ a Asii. Do jeho kompetence spadají/nmarketingové a obchodní aktivity spojené/ns produkty MIMIX a OmniReplicator Data Integration. V těchto/nfunkcích působí Mike u firmy posledních sedm let. Mike/nzapočal svou kariéru u firmy Lakeview před téměř deseti lety/njako konzultant a podílel se jak na implementaci řešení/nzaložených na programovém vybavení MIMIX, tak na technické/npodpoře instalovaných zákazníků. I jeho předchozím/nzaměstnavatelem byla firma IBM, pro niž pracoval jako/nkonzultant v oblasti BRCS (business recovery and continuity/nservices). Je velmi úspěšný obchodník a to rovněž díky/nhlubokým technickým znalostem, které nabyl během své široké/nprofesní kariéry.

Peter Girovský

Absolvent Fakulty Matematiky Fyziky a Informatiky UK Bratislava/nodboru matematika. Má velmi dobré znalosti Java, C/C++, SQL,/nHTML a XML. Pracoval na komerčních J2EE projektech, od roku/n2002 pracuje ve společnosti Aegis s.r.o., kde se podílí na vývoji/ninternetového serveru pro Common a na školícím programu IBM.

Richard Strouhal

Jeden ze zakladatelů společnosti Aegis s.r.o. pracuje se systémy IBM i (AS/400) od roku 1991. Má všeobecný přehled o systémech IBM a nyní se specializuje na analýzy, vývoj aplikací a databáze. Dříve pracoval v rámci bankovní systémové a provozní podpory a dále jako vývojář. Od roku 1996 se účastní vzdělávacího programu IBM jako lektor a autor několika školících materiálů.

Roman Tesař

Student pátého ročníku ZČU Plzeň fakulty Aplikovaných věd/nobor Softwarové inženýrství. Zaměřuje se na programování/naplikací v jazycích C a JAVA se zajištěním přenositelnosti mezi/nsystémy Windows a Linux. V loňském roce se za podpory/nspolečností Aegis s.r.o. seznámil s technologiemi IBM iSeries a WebSphere/na na toto téma zpracoval diplomovou práci.

Steven Finnes

Steven pracuje v IBM od roku 1980, kam nastoupil po ukončení/nstudia IT EE na univerzitě v Minnesotě. Zaměřil se na výzkum/na vývoj v oblasti elektronové optiky. V roce 1984 se v Rochestru/nv Minnesotě stal členem týmu který vyvinul první/nprocesor AS/400./nV roce 1989 se stal manažerem týmu pracujícího na vývoji I/O procesoru/n6501(2), který se stal základem pro novu generaci IOP procesorů AS/400./nPozději se stal manažerem pro vývoj a strategii v oblasti diskových/nsubsystémů AS/400./nPo ročním působení na pozici technického poradce ředitele divize AS/400/nse stal produktovým manažerem pro OptiConnect/400. V roce 1996 byl/nčlenem týmu zodpovědného za velké klienty IBM. V letech 1997 a 98 působil/njako manažer pro oblast telekomunikací se zodpovědností za technologie/nvysoké dostupnosti AS/400./nOd roku 1999 se zaměřil na vysokou dostupnost iSeries. Steve se věnuje/ni publikování a je držitelem dvou U.S. patentů

Tomáš Harašta

Absolvent Vysokej školy banskej v Ostrave. Od roku 1998 pracuje v spoločnosti Crede/nExperto Praha ako konzultant pre zabezpečenie dostupnosti aplikácií na platforme/niSeries. Od roku 1999 je certifikovaným špecialistom spoločnosti Vision Solutions pre/nimplementáciu systému vysokej dostupnosti na platform? iSeries. Je školiteľom IBM/nkurzov so zameraním na správu systému a komunikácie na platforme iSeries.

Tomáš Kučera

Absolvent Strojní fakulty VUT Brno. Od roku 1998 pracuje v společnosti Aegis s.r.o. jako vývojář v RPG IV a Lotus Notes. Mimo jiné také programuje v Jave a je správce el. pošty, sítě a AS/400. Od roku 2000 sa zaměřuje na webové aplikace v Lotus Domino. Je školitelem kurzů ILE RPG IV, SQL, Lotus Domino na AS/400, API AS/400, Java na AS/400 a je spoluautorem školícíh materiálů.

Václav Matoušek , IBM

Absolvent VŠSE Plzeň, fakulta elektrotechnická, obor/nelektronické počítače. Od roku 1993 pracuje v IBM ČR/nv obchodním týmu prodeje AS/400 a iSeries. Specializuje se/nna předprodejní podporu.

Vladimír Župka

Od roku 1965 jsem programoval na několika počítačích včetně AS/400. V současnosti jsem v důchodu a příležitostně školím předměty týkající se systému AS/400 (iSeries, System i, IBM i) pro různé společnosti a někdy se také účastním menším dílem v projektech jako programátor. Mým oblíbeným jazykem je RPG, ale programuji i v jazycích Cobol, C a Java.

Sledujte nás

Adresa
COMMON Česká republika, z.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066