Automatizácia zálohovania na iSeries (Editovat)

 • Přednášející: Igor Novotný
 • Typ: TALK
 • Téma: Systém
 • Jazyk: CZ
 • Délka (min):
 • Klíčová slova:
 • Perex:
 • Popis: Spoľahlivé zálohovanie operačného systému a všetkých dát je prvoradou požiadavkou
  všetkých prev��dzkovateľov IT. Prednáška sa zameria na možnosti, ktoré do oblasti
  zálohovania prinášajú súčasné technológie IBM na platforme iSeries a AS/400. Budete
  oboznámení nielen s hlavnými rysmi programového vybavenia BRMS a TSM, ale aj
  s menej luxusnými možnosťami automatizácie zálohovania, akou je Backup aplikácia,
  dodávaná v rámci operačného systému OS/400. Prehľadne sa tiež zoznámite
  s technickým vybavením (páskovými knižnicami) potrebným na automatizáciu zálohovania.

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

Adresa
COMMON Česká republika, z.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066