Neistá sezóna 5250 aplikácií (Editovat)

 • Přednášející: Jiří Kolařík
 • Typ: TALK
 • Téma: Systém
 • Jazyk: CZ
 • Délka (min):
 • Klíčová slova:
 • Perex:
 • Popis: Cieľom tejto prednášky je stručný a zrozumiteľný úvod do problematiky, čo najobjektívnejš
  ie zhodnotenie možností, výhod a nevýhod jednotlivých prístupov k zmene
  aplikácie a voľby užívateľských rozhraní. Obsahom je porovnanie rôznych techník, ako
  screenscraper, refacing, aplikácia klient/server verzus web aplikácie, rozdiely vyplý-
  vajúce z využitia HTML, xHTML, XML, Java Scriptov, Java appletov alebo AcitiveX
  apod. z hladiska vývoja aplikácie, typu úlohy, administrácie a bezpečnosti.

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

Adresa
COMMON Česká republika, z.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066