Server Common âR (použitie WebSphere a Lotus Domino) (Editovat)

 • Přednášející: Peter Girovský
 • Typ: TALK
 • Téma: Systém
 • Jazyk: CZ
 • Délka (min):
 • Klíčová slova:
 • Perex:
 • Popis: Zoznámenie sa s novým serverom združenia ako demonštráciou použitia J2EE špecifikácie.
  Na konkrétnych častiach aplikácie budú predstavené jednotlivé technológie
  WebSphere a jej prínos. Druhá časť prednášky bude zameraná na použitie Lotus Domina
  ako webového aplikačného servera a jeho funkcie, ktoré doplňujú možnosti WebSphere
  aplikačného servera. Budú spomenuté výhody jeho použitia a spolupráce s časťou
  serveru vytvoreného vo WebSphere. Porovnajú sa vlastnosti oboch aplikačných serverov
  a uvedú možnosti integrácie. Prednáška nadväzuje na prednášku o J2EE ? umiestňuje
  konkrétnu technológiu na konkrétne miesto a vyzdvihne prínos kombinácie
  WebSphere a Domina.

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

Adresa
COMMON Česká republika, z.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066