Co je Common

CZ  
Common je sdružení uživatelů technologií IBM.

Poslání sdružení
  • podporovat a rozšiřovat využití informačních technologií
  • poskytovat členům nezávislé fórum pro výměnu informací
  • poskytovat členům rozšířené možnosti vzdělávání
  • zastupovat členy v jednání s partnery (především IBM) při prosazování jejich zájmů
  • ovlivňovat mezinárodní standardy v zájmu svých členů
  • spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi
Jak se stát členem, kontakt a podrobnější informace o sdružení naleznete sekcích v jednotlivých národních sdružení

Konfernece
Hlavní činností Commonu v posledních letech je pořádání technických konferencí. V této oblasti Comon ČR a Common SR úzce spolupracují a pořádáme konference jednou za rok společně. Zpravidla se střídají konference v Čechách a na Slovensku.

Konference bývají docela velké a na dobré odborné úrovni:
  • počet účastníků 100 - 170
  • délka 2 - 3 dny
  • počet odborných přednášek 15 - 35
Účastníci
Účastníci konferencí Commonu jsou technicky orientovaní profesionálové předvším z firem používajících platformu IBM PowerSystems (dříve AS/400, iSeries, i5 a také RS6000, p5). Jsou to většinou správci a programátoři midrange systémů. Firmy používající tyto systémy patří k těm větším (banky, průmysl) a většinou nadnárodním. Přesto (nebo možná právě proto) jsou tito lidé otevření technologiím, které nejsou pouze "mainstream", ale zato jsou funkční a spolehlivé.

Přednášející
V odborném programu konfernecí vystupují čeští, slovenští i zahraničních mluvčí z IBM, z akademické sféry, z řad uživatelů a členů Commonu a také ze spolupracujících organizací.

Témata
Témata na konferenci bývají velmi pestrá. Od příspěvků zaměřených na IBM hardware a software po obecné přednášky zaměřené na Javu, Eclipse, databáze atd. IBM aktivně podporuje různé OpenSource projekty a proto vítáme zajímavé přednášky například o Linuxu. Než marketingové prezentace máme raději praktické věci - konference je technická. Často jsou také na konferencích realizovány workshopy pro praktické vyzkoušení různých technologií.

Sestavení odborného programu
Sestavování odborného programu probíhá podle definivaných pravidel a začíná zveřejněním poptávky. Téma a obsah přednášky, je v každém případě na přednášejícím a každý může nabídnout cokoliv rozumného. Výběr přednášek je zcela transparentní a provádí ho programový výbor konference na základě obdržených nabídek.

Odměny
Protože sdružení Common je nezisková organizace nejsou obvykle přednášky na konferencích honorované a "odměnou" pro přednášející bývá propagace "jeho" technologií, jeho firmy, současně účast na mezinárodní konferenci (v případě zájmu vydáme sborník s ISBN) a samozřejmě celá konference zdarma. Programový výbor nicméně může rozhodnout i o nějaké rozumné odměně.

Sledujte nás

Adresa
COMMON Česká republika, z.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066