Michal Malarik

V roku 1999 ukončil štúdium na Žilinskej Univerzite v odbore infor-mačné a riadiace systémy, zameranie aplikovaná informatika. Od roku 2004 pracuje v IBM Slovensko ako IT Architekt so zameraním na middleware, integrácie a SOA, pričom primárne využíva WebSphere technológie. Venuje sa aj návrhu a vývoju SW, pričom vedieprogramátorský tím.

Přednášky:

Akce Název přednášky
2010 Velké Losiny Predstavenie projektu POC riadenia výroby s použitím ESB v US Steel KE

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek