Common | Aegis

Alison K. Butterill

Alison je certifikovaný konzultant pro IT a pracuje v softwarových laboratořích/nIBM Toronto. V oblasti midrange pracuje více než 20 let a zaujímala celou/nřadu pracovních pozic od základní podpory až po technickou výuku. Během/nsvé kariéry se Alison vždy specializovala na oblasti aplikačního vývoje a na/ndatabáze. V současné pozici Technického obhájce pro aplikační vývoj, Alison/nposkytuje celosvětovou podporu pro programovací jazyky a nástroje na/niSeries. Přednášení a výukové aktivity, kterými povzbuzuje uživatele využívat/nvýhody nejnovějších vývojových technologií na iSeries, jsou klíčovými částmi/nv její současné odpovědnosti. Alison je pravidelným řečníkem na technických/nkonferencích a na konferencích COMMONu po celém světě a je držitelkou/ncelé řady medailí Speaker Excellence, které uděluje COMMON/nNorth America.

Ivo Pospíšil

Je absolventom Univerzity Pardubice, kde tiež krátko vyučoval Projektovanie/ninformačných a riadiacich systémov. Od roku 1998 do 2001/npracoval v Datis Pardubice ako vývojár a systémový analytik. Od roku/n2001 do 2002 bol zamestnaný v ING NN ako business analytik na/nsystémoch založených na iSeries. Od roku 2002 pôsobí v spoločnosti/nAegis s.r.o. ako vývojár a ako lektor vzdelávacieho programu IBM.

Jan Cífka , Externista v TIETO

Pracuje v HVB Bank Czech Republic a.s. jako IT specialista-/nsenior pro IBM iSeries. V oblasti podpory/na správy OS/400 pracuje 10 let, před tím více než/n20 let systémový programátor mainframů JSEP/na IBM. Zkušenosti s počítači od roku 1963.

Jiří Kolařík

Se systémy AS/400 a IBM i pracuje od roku 1992, převážně v oblasti návrhu a vývoje aplikací. Jeho preferovaným vývojovým prostředím pro aplikace je 4GL nástroj LANSA. Pro produkty LANSA vede také školící kursy v ČR a SR. Má bohaté zkušenosti s různými uživatelskými rozhraními IBM i aplikací (5250 terminál, Windows klient, Web, refacing ). V roce 1996 se podílel na vytvoření jedné z prvních web aplikací v ČR, běžících na platformě AS/400.

Jiří Soukeník

Jiří Soukeník pracuje ve společnosti Trask solutions s.r.o. jako/nprojektový manažer. S touto společností spolupracuje již více/njak sedm let. Specializuje se na realizaci integračních projektů/nzaložených na produktech IBM WebSphere MQ a WebSphere/nApplication Server.

Lukáš Jeník

Od roku 1995 pracuje v IBM Software Group jako technický/na obchodní specialista pro WebSphere se zaměřením na/nintegrační nástroje a aplikační servery (Crossworlds, WMQ,/nWMQI, Workflow Web Services).

Lukáš Rampa

V letech 19961998 programoval 4GL aplikace v prostředí/nUniface/Oracle. Od roku 1998 do současnosti spravuje systémy/niSeries ve společnosti Aimtec a.s. Od roku 2001 programuje/naplikace v prostředí aplikačního serveru Jakarta Tomcat.

Pat Botz

Jako vedoucí architekt pro bezpečnost OS/400 a člen eServer/nsecurity týmu, Pat navrhuje architekturu, design a vede vývoj/neServer single sign-on a Enterprise Identity Mapping (EIM). Pat/nbyl členem vývojového týmu pro bezpečnost OS/400 od roku/n1993, s výjimkou roku 1995, kdy pracoval na OS/2. Pat pracuje v IBM od/nroku 1989 a pracoval na vývoji a podpoře CAD/CAM systémových aplikací./nPředtím se účastnil aplikačního vývoje a podpory různých UNIX (TM)/nplatforem.

Peter Girovský

Absolvent Fakulty Matematiky Fyziky a Informatiky UK Bratislava/nodboru matematika. Má velmi dobré znalosti Java, C/C++, SQL,/nHTML a XML. Pracoval na komerčních J2EE projektech, od roku/n2002 pracuje ve společnosti Aegis s.r.o., kde se podílí na vývoji/ninternetového serveru pro Common a na školícím programu IBM.

Stanislav Way

Stephen Way pracuje v počítačové oblasti již více než dvacet/nlet a v IBM midrange více než patnáct let. V současnosti je/nDivision IT Manager ve společnosti Johnson Matthey plc./nZodpovídá za vývoj a údržbu produkčních systémů iSeries na/ntřech kontinentech, strategii IT a plánování firemní infrastruktury a zodpovídá/ntaké za e-business aplikace. Stephen je ředitelem COMMON UK, největší/nbritské skupiny uživatelů iSeries. COMMON UK je součástí jak IBM/nComputer Users Association (kde je Stephen členem představenstva), tak/nCOMMON Europe. Je přispěvatelem iSeriesNews.uk.

Tomáš Volkmer

Tomáš Volkmer je produktový manažer pro servery/niSeries ve společnosti DNS. Zde odpovídá za předprodejní/npřípravu a prodej iSeries a za spolupráci/ns obchodními partnery. Před tím pracoval šest let/nv bance Creditanstalt, kde zodpovídal za provoz systému/nAS/400, bezpečnost a plánování upgradů. Poté ve společnosti/nFSC vedl projekt MM-Print/400.

Zdík Kudrle

Systémový analytik a poradce v oblasti DB řešení na/nplatformách UNIX/Linux se zaměřením na e-commerce/na Internet. Specializuje se na integrovaná řešení se širokým/nspektrem technologií. Podílel se na vývoji několika významných/nserverů Českého internetu. Od roku 2001 pracuje na nynější pozici ve firmě/nComputer MCL Brno, kde se zaměřuje na menší bankovní a e-commerce/nsystémy a problematiku kolem nich.

Sledujte nás

Adresa
COMMON Česká republika, z.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066