Rola aplikačného frameworku vo vývoji J2EE aplikácií (Editovat)

 • Přednášející: Ivo Pospíšil
 • Typ: TALK
 • Téma: Systém
 • Jazyk: CZ
 • Délka (min):
 • Klíčová slova:
 • Perex:
 • Popis: Prednáška sa zaoberá problematikou vývoja J2EE aplikácií. Postihuje všetky aspekty
  server-side aplikácie od realizácie perzistencie dátovej vrstvy, cez aplikačnú logiku až
  po vývoj prezentačnej vrstvy. Prednáška je založená na praktických skúsenostiach
  s návrhom a vývojom J2EE aplikácií a reflektuje rad rizík spojených s vývojom tohto
  typu aplikácií. Zah?ňa rad odporučení a návrhových vzorov pre úspešný vývoj J2EE
  aplikácií vrátane revolučného prístupu produktov Versata k riešeniu aplikačného frameworku
  a procesnej logiky.

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

Adresa
COMMON Česká republika, z.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066