Adelia Studio (Editovat)

 • Přednášející: Jaroslav Brdjar
 • Typ: TALK
 • Téma: Systém
 • Jazyk: CZ
 • Délka (min):
 • Klíčová slova:
 • Perex:
 • Popis: Adelia Studio je série softwarových vývojových produktů založených
  na repozitáři a 4GL, které umožňují navrhovat a vyvíjet aplikace
  v následujících modulech: Adelia iSeries Studio ? nativní aplikace
  5250 pro iSeries. Adelia Visual Studio ? grafické aplikace
  klient/server pro různé platformy (OS/400, MS Windows, LINUX,
  UNIX, ...) a různé databáze (DB2, MS SQL SERVER, ORACLE, ODBC,
  JDBC). Adelia Web Studio - webové aplikace pro intranet a extranet
  v prostředí Java J2EE. Poskytuje transparentní a integrované řízení
  komunikace mezi webovskými aplikacemi a aplikacemi informačního
  systému. Všechny tyto moduly mají také společný návrh datového
  modelu budoucí aplikace (Conceptual, Logical a Physical Data
  Model). Generuje webové aplikace v prostředí Java J2EE. Není
  nutné, aby byli uživatelé této platformy vyškoleni v daných
  technologiích. Adelia Studio zahrnuje vestavěný repozitář, což
  umožňuje řídit a racionálně pracovat s daty ve Vašem informačním
  systému. Funkce CASE Adelia Studio pokrývají celý životní cyklus
  software od vývoje až po údržbu aplikací. Vytvořené aplikace
  nepotřebují Runtime modul. Nativní kód je čitelný. Aplikace vytvořené
  tímto produktem mají vynikající výkon, který byl testován ve
  zkušebních laboratořích IBM.

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

Adresa
COMMON Česká republika, z.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066