Prostředky pro aktivní monitorování a žurnálování strukturovaných a nestrukturovaných dat (Editovat)

  • Přednášející: Jan Musil
  • Typ: TALK
  • Téma: Systém
  • Jazyk: CZ
  • Délka (min):
  • Klíčová slova:
  • Perex:
  • Popis: Řešení dovoluje implementovat centralizované a standardizované prostředí pro zajištění bezpečnosti a monitorování činnosti nad strukturovanými a nestrukturovanými daty v reálném čase. Řešení dovoluje definovat nejpodrobnější audit činností nad daty, poskytuje automatizované prostředky pro kontrolu souladu prostředí se standardy pro zabezpečení dat (např. PCI, SOX a podobně) a testy zranitelnosti tohoto prostředí. Kromě jiného nabízí možnost aktivní ochrany citlivých dat vůči neprivilegovaným a privilegovaným uživatelům a v případě incidentu i možnost systému varování v reálném čase. Požadavky na vyřešení veškerých bezpečnostních incidentů lze posílat do systému workflow, které zajišťuje plnou kontrolu stavu řešení problému.
    Prezentace poskytne technologický přehled řešení s praktickými ukázkami, popíše jednotlivé moduly řešení a způsob jejich licencování.

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

Adresa
COMMON Česká republika, z.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066