Integrace systémů i5/OS AS400 do širší bezpečnostní strategie/nOrganizace (Editovat)

 • Přednášející: Dušan Mondek
 • Typ: TALK
 • Téma: Systém
 • Jazyk: CZ
 • Délka (min):
 • Klíčová slova:
 • Perex:
 • Popis: Tématem příspěvku je systém IBM Security QRadar SIEM poskytující funkce
  detekce hrozeb nad logy, bezpečnostními informacemi a datovými toky z
  celé infrastruktury klientské organizace. Systém zajišťuje parsing a mapování
  informací z logů na interní logiku tak, aby bylo možno vytváře jednoduchá
  ale i velmi složitá korelační pravidla pro detekci provozních a bezpečnostních
  incidentů. Pro zajištění detekce komplexních, mnoha-vektorových útoků
  probíhajících přes dlouhá časová okna, systém QRadar využívá statistické
  analýzy chování prvků infrastruktury, aplikací a uživatelů. QRadar SIEM je
  možno propojit s nástrojem AJEM (Audit Journal Entry Monitor) pro online
  sběr záznamů z Audit Journalu a History Logu systémů i5/OS AS400.
  Kombinace výše zmíněných komponent umožňuje rozšíření fi remní SIEM
  bezpečnostní strategie i na systémy i5/OS AS400, čímž bude zajištěna shoda
  s legislativními standardy a vyšší míra bezpečnosti při udržení nízké úrovně
  Nákladů.

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

Adresa
COMMON Česká republika, z.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066