Porovnání MIMIXu s hardwarovými přístupy k řešení/notázky vysoké dostupnosti

  • Přednášející: Mike Khattab
  • Typ: Přednáška
  • Téma: Systém
  • Jazyk: CZ
  • Délka (min):
  • Klíčová slova:

Dosažení nepřetržité dostupnosti IT provozu je častým
požadavkem finančních, výrobních i jiných firem. K tomuto cíli
se lze přiblížit několika způsoby. Prvním z nich jsou řešení
postavená čistě na technickém vybavení, další možný přístup
používá kombinaci technického a programového vybavení. Cílem
naší prezentace je seznámit posluchače s výhodami, ale
i s omezeními obou přístupů, a to z pohledu platformy iSeries.
V přednášce se dozvíte:
? Jaké jsou principy funkce obou variant
? Jaké technické vybavení je třeba pro vybudování konkrétního
řešení
? Jakým způsobem přepnout provoz na záložní systém
v případě výpadku

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek