POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 4.3.2020

CZ  
Zasedání Valné hromady spolku COMMON Česká republika, z.s., IČO 70849706, se sídlem Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 10973 vedenou u Městského soudu v Praze, se svolává
- na středu 4. března 2020 od 17: 00 hodin,
- místem konání bude Vinohradský pivovar, Korunní 2506/106, 101 00 Praha 10 , http://www.vinohradskypivovar.cz, (sál je rezervován na jméno Richard Strouhal a spolek Common)

Program zasedání Valné hromady:
  1. Prezence přítomných (17:00)
  2. Zahájení zasedání (17:30)
  3. Projednání bodů:
        a. zprávu o činnosti za uplynulé funkční období,
        b. zprávu o hospodaření za uplynulé funkční období,
        c. návrh plánu činnosti a rozpočtu
  4. Volba členů výboru na další funkční období
  5. Ukončení zasedání

Po ukončení valné hromady vás zveme na neformální diskusi nad tématy k činnosti spolku a společnou večeři.

Další informace k valné hromadě:
  - Pro účast a hlasování na valné hromadě je nutná příslušná písemná plná moc anebo účast osoby, která je oprávněna za člena spolku jednat jakožto statutární orgán člena spolku (vzor plné moci vám můžeme zaslat emailem).
  - Členové, kteří nebudou mít plnou moc jsou samozřejmě vítáni a mohou zúčastnit jako hosté.
  - Valné hromady se mohou zúčastnit i pozvaní hosté z řad „nečlenů“.
  - Před termínem valné hromady prosím zkontrolujte, zda máte uhrazený členský příspěvek na rok 2020.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte:
-  Igor Novotný, Předseda spolku (igor.novotny@sit.cz)
-  Richard Strouhal, člen Výboru a Hospodář (r.strouhal@aegis.cz)
Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek