Common | Aegis

Aleš Petr ,

Od roku 1998 zaměstnancem IBM Česká republika, Global Technology Services na pozici IT Specialist se zaměřením na i5/OS a middleware. Zkušený v oblasti Java, web services a WebSphere.

Evžen Kučera ,

Ředitel společnosti Aegis s.r.o. S AS/400 pracuje od roku 1991, zaměřuje se na vývoj software a systémové programování. Pracoval na systémech ICBS, BPCS, MIDAS a IBIS v Čechách i zahraničí./nV poslední době se velmi zaměřuje na ILE, XML, MQ a modernizaci a integraci AS/400 aplikací. Od roku 1996 školí Základy AS/400, programování/nv CL a RPG základní i pokročilé a nově také WDSC.

Igor Dobřický ,

Od roku 1997 správce bankovního systému na platformně AS/400./nMá zkušenosti s projektovým řízením v oblasti bankovních systémů,/nelektronického bankovnictví a datových skladů./nOd roku 2005 vedoucí odboru IT ve Volksbank CZ.

Jiří Vojtek ,

Pracoval jako vedoucí rozsáhlých projektů ve společnostech jako Živnostenská banka, DHL apod. Od roku 2005 pracuje ve společnosti Javlin jako VP of Engineering

Ladislav Domin ,

1993 - Ukončenie štúdia na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave. 1995-1997 SoftBANK a.s. programátor OS/400 a Windows od 1997 Dominanz s.r.o. analýzy a implementácie, OS/400, Linux, Windows. Venujem sa návrhu a implementácií iformačných systémov. Autor programu Spool++. Skúsenosti: OS/400 API, Win32, MFC, Linux,Java.

Lukáš Jelínek ,

Vystudoval FEL ČVUT, obor výpočetní technika. Od roku 2003 pracuje ve firmě ERA a.s. na vývoji software pro civilní a vojenské pasivní radiolokační systémy. Od roku 2005 podniká především v oblasti webových aplikací a webdesignu. Aktivně se věnuje Linuxu, svobodnému softwaru a problematice otevřených datových formátů. Je autorem stránek opendocument.cz.

Martin Mynarz ,

Od roku 1993 se pohybuje v bankovni sektoru. Do roku 1996 pracoval jako provozní programátor na účetních centrech banky a oddělení platebních karet, poté jako systémový administrátor na systémech/ni (AS/400). Podílel se na implementaci bankovního systému, designu security a procesů spojených s 7*24 provozem. V současné době zodpovídá za provoz systémů i pro lokální/cizi businesses skupiny GE Global Banking a za rozvoj a provoz intregrační vrstvy (Websphere MQ, TIF middleware).

Michal Kudrna ,

Od VŠ programování na platformě S36 COBOL, od roku 1994 pro-gramování RPG COBOL DDS CLP, IT manager, podpora produktů, pro-gramování, administrace. V roce 2004 zakládá firmu IMG Consulting a zabývá se upgradedem, školením i5OS, HW iSeries, programováním.

Michal Malarik ,

V roku 1999 ukončil štúdium na Žilinskej Univerzite v odbore infor-mačné a riadiace systémy, zameranie aplikovaná informatika. Od roku 2004 pracuje v IBM Slovensko ako IT Architekt so zameraním na middleware, integrácie a SOA, pričom primárne využíva WebSphere technológie. Venuje sa aj návrhu a vývoju SW, pričom vedieprogramátorský tím.

Michal Řehák ,

Od roku 1996 zaměstnancem IBM v oddělení GTS SW podpora iSeries systémů. Specializace HA řešení, ochrana dat. Certifikace Mimix, iTera, Powerlock, Tango/04.

Milan Kalabis ,

V IBM, oddělení GTS od roku 1993. IT Specialista i5/OS se zaměřením na komunikace, ochranu dat, kryptografie. V roce 1997 tři měsíce v Rochester MN na pozici IST level 3 zákaznická podpora, v roce 2007 Rochester, MN ITSO residence na téma Protecting i5/OS Data with Encryption

Miroslav Iwachow ,

Miroslav Iwachow je Business Development &/nTechnical Support Manager společnosti Avnet pro/nEvropu. Před nástupem do Avnetu v roce 1999/npracoval 6 let v IBM Česká republika jako/nproduktový manager pro iSeries. V současné době vede/ncertifikační školení pro obchodní partnery a je stálým hostem/nIBM v Rochesteru, kde pracoval na posledních třech vydáních/ntechnických příruček iSeries and AS/400e Handbook/na iSeries and AS/400e System Builder. Do jeho/nzodpovědnosti rovněž spadá podpora obchodních partnerů/nv oblasti High Availablilty po celé Evropě.

Paul Kirkdale ,

Paul Kirkdale je certifikovanym IT konzultantem, který pracuje 20 let ve společnosti IBM v tzv. Midrange areně. Začínal na pozici systémového inženýra pro klienty z jižní Anglie, dále pak přes celé ostrovy a nyní přes Evropu. Paul zná RPG aplikační programování dále System Management, Performance a vysokou dostupnost dat. Je častým prezentátorem na Commonech po celé Evropě.

Roman Horský ,

V IBM od r. 1993 ako systémový inžinier pre/nAS/400, podporu zákazníkov a riešenie problémov./nProduktový manager pre AS/400. Produktový/nšpecialista na riešenie konsolidácie v prostredí/nsystém i/AIX/LINUX/WINDOWS & HA. BP/ntechnický manager CEMAAS (súčasť FTSS),/nvzdelávanie pre BP, IT architekt v GTS IBM/nSlovensko.

Tomáš Teska ,

Od roku 1990 působil jako systémový programátor/nna volné noze PC aplikací v jazyku C (MS) se/nzaměřením na administrátorské konzole/nregulačních systémů. Od roku 1994 nastoupil na/npozici programátora interního burzovního systému/nna AS/400. Jednalo se převážně/no úpravy a rozvoj systémů na AS/400 v RPG/na jazyku C. Od roku 1997 působil jako/nprogramátor a administrátor interního ERP systému firmy LeasePlan/nCR na platformě AS/400. Od roku 2000 do 2008 přešel na pozici/nvedoucího oddělení IT firmy LeasePlan CR. Od roku 2008 působí na/npozici vedoucího skupiny rozvoje interních systémů firmy Leaseplan na/nplatformách iSeries (RPG, SQL) a Windows MS SQL a MS C.#

Václav Matoušek ,

Absolvent VŠSE Plzeň, fakulta elektrotechnická, obor/nelektronické počítače. Od roku 1993 pracuje v IBM ČR/nv obchodním týmu prodeje AS/400 a iSeries. Specializuje se/nna předprodejní podporu.

Vladislav Dolejš ,

Vladislav Dolejš pracuje více než 10 let v IBM v oddělení/nsoftwarových služeb a specializují se zejména na oblast/nvysoké dostupnostia správy systémů Power.

Follow us

Address
COMMON Česká republika, a.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066

Thanks for filling the form!