Aleš Petr

Od roku 1998 zaměstnancem IBM Česká republika, Global Technology Services na pozici IT Specialist se zaměřením na i5/OS a middleware. Zkušený v oblasti Java, web services a WebSphere.

Evžen Kučera

Ředitel společnosti Aegis s.r.o. S AS/400 pracuje od roku 1991, zaměřuje se na vývoj software a systémové programování. Programoval pro systémy ICBS, BPCS, MIDAS a IBIS v Čechách i zahraničí. Zaměřuje na RPG, CL, ILE, Javu, XML, MQ, webové služby a modernizaci a integraci AS/400 aplikací. Od roku 1996 školí Základy AS/400, CL a RPG základní i pokročilé, ILE a nově také RPG-XML Suite.

Igor Dobřický

Od roku 1997 správce bankovního systému na platformně AS/400./nMá zkušenosti s projektovým řízením v oblasti bankovních systémů,/nelektronického bankovnictví a datových skladů./nOd roku 2005 vedoucí odboru IT ve Volksbank CZ.

Jiří Vojtek

Pracoval jako vedoucí rozsáhlých projektů ve společnostech jako Živnostenská banka, DHL apod. Od roku 2005 pracuje ve společnosti Javlin jako VP of Engineering

Ladislav Domin

1993 - Ukončenie štúdia na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave. 1995-1997 SoftBANK a.s. programátor OS/400 a Windows od 1997 Dominanz s.r.o. analýzy a implementácie, OS/400, Linux, Windows. Venujem sa návrhu a implementácií iformačných systémov. Autor programu Spool++. Skúsenosti: OS/400 API, Win32, MFC, Linux,Java.

Lukáš Jelínek

Vystudoval FEL ČVUT, obor výpočetní technika. Pracoval ve firmě ERA a.s. na vývoji SW pro civilní a vojenské pasivní radiolokační systémy. Od roku 2005 podniká především v oblasti webových aplikací a webdesignu, od roku 2019 se podílí na projektu open-source routeru Turris. Aktivně se věnuje Linuxu, svobodnému softwaru a problematice otevřených datových formátů, protokolů a otevřených dat.

Martin Mynarz

Od roku 1993 se pohybuje v bankovni sektoru. Do roku 1996 pracoval jako provozní programátor na účetních centrech banky a oddělení platebních karet, poté jako systémový administrátor na systémech/ni (AS/400). Podílel se na implementaci bankovního systému, designu security a procesů spojených s 7*24 provozem. V současné době zodpovídá za provoz systémů i pro lokální/cizi businesses skupiny GE Global Banking a za rozvoj a provoz intregrační vrstvy (Websphere MQ, TIF middleware).

Michal Kudrna

Od VŠ programování na platformě S36 COBOL, od roku 1994 pro-gramování RPG COBOL DDS CLP, IT manager, podpora produktů, pro-gramování, administrace. V roce 2004 zakládá firmu IMG Consulting a zabývá se upgradedem, školením i5OS, HW iSeries, programováním.

Michal Malarik

V roku 1999 ukončil štúdium na Žilinskej Univerzite v odbore infor-mačné a riadiace systémy, zameranie aplikovaná informatika. Od roku 2004 pracuje v IBM Slovensko ako IT Architekt so zameraním na middleware, integrácie a SOA, pričom primárne využíva WebSphere technológie. Venuje sa aj návrhu a vývoju SW, pričom vedieprogramátorský tím.

Michal Řehák

Od roku 1996 zaměstnancem IBM. V současné době pracuje jako konzultant v oddělení IBM Lab Services se zaměřením na podporu IBM i systémů. Specializace HA řešení, ochrana dat. Certifikace Mimix, iTera, Powerlock, Tango/04.

Milan Kalabis

O roku 2021 Kyndryl, do 2021 IBM, oddělení GTS od roku 1993. IT Specialista i5/OS se zaměřením na komunikace, ochranu dat, kryptografie HSM modul. IBM i5/OS® security a system monitoring, MQ IBM i , IBM p,x monitoring . V roce 1997 tři měsíce v Rochester MN na pozici IST level 3 zákaznická podpora, v roce 2007 Rochester, MN ITSO residence na téma Protecting i5/OS Data with Encryption

Miroslav Iwachow

Miroslav Iwachow je Business Development &/nTechnical Support Manager společnosti Avnet pro/nEvropu. Před nástupem do Avnetu v roce 1999/npracoval 6 let v IBM Česká republika jako/nproduktový manager pro iSeries. V současné době vede/ncertifikační školení pro obchodní partnery a je stálým hostem/nIBM v Rochesteru, kde pracoval na posledních třech vydáních/ntechnických příruček iSeries and AS/400e Handbook/na iSeries and AS/400e System Builder. Do jeho/nzodpovědnosti rovněž spadá podpora obchodních partnerů/nv oblasti High Availablilty po celé Evropě.

Paul Kirkdale

Paul Kirkdale je certifikovanym IT konzultantem, který pracuje 20 let ve společnosti IBM v tzv. Midrange areně. Začínal na pozici systémového inženýra pro klienty z jižní Anglie, dále pak přes celé ostrovy a nyní přes Evropu. Paul zná RPG aplikační programování dále System Management, Performance a vysokou dostupnost dat. Je častým prezentátorem na Commonech po celé Evropě.

Roman Horsky

V IBM od r. 1993 ako systémový inžinier pre/nAS/400, podporu zákazníkov a riešenie problémov./nProduktový manager pre AS/400. Produktový/nšpecialista na riešenie konsolidácie v prostredí/nsystém i/AIX/LINUX/WINDOWS & HA. BP/ntechnický manager CEMAAS (súčasť FTSS),/nvzdelávanie pre BP, IT architekt v GTS IBM/nSlovensko + podpora pre IBM i ( OS/400 )

Tomáš Teska

Od roku 1990 působil jako systémový programátor/nna volné noze PC aplikací v jazyku C (MS) se/nzaměřením na administrátorské konzole/nregulačních systémů. Od roku 1994 nastoupil na/npozici programátora interního burzovního systému/nna AS/400. Jednalo se převážně/no úpravy a rozvoj systémů na AS/400 v RPG/na jazyku C. Od roku 1997 působil jako/nprogramátor a administrátor interního ERP systému firmy LeasePlan/nCR na platformě AS/400. Od roku 2000 do 2008 přešel na pozici/nvedoucího oddělení IT firmy LeasePlan CR. Od roku 2008 působí na/npozici vedoucího skupiny rozvoje interních systémů firmy Leaseplan na/nplatformách iSeries (RPG, SQL) a Windows MS SQL a MS C.#

Václav Matoušek

Absolvent VŠSE Plzeň, fakulta elektrotechnická, obor/nelektronické počítače. Od roku 1993 pracuje v IBM ČR/nv obchodním týmu prodeje AS/400 a iSeries. Specializuje se/nna předprodejní podporu.

Vladislav Dolejš

Vladislav Dolejš pracuje více než 10 let v IBM v oddělení/nsoftwarových služeb a specializují se zejména na oblast/nvysoké dostupnostia správy systémů Power.

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek