Bohuslav Endt

Bohuslav Endt působí ve společnosti IBM Česká/nrepublika v oddělení SW Services a to na pozici/nvedoucího týmu a softwarového specialisty systémů/nOS/400. S technologiemi firmy IBM pracuje/nnepřetržitě od roku 1991 a v roce 1997 se podílel na tvorbě/nIBM publikace zaměřené na problematiku SNMP v organizaci/nITSO (Raleigh, USA). Hlavní specializací Bohuslava je operační/nsystém OS/400, tisková řešení, integrovaný PC server,/nkomunikace a také podpora národního prostředí na systému/nAS/400 ve vztahu k jednotlivým programovým produktům./nBohuslav má, dnes již sedmileté, bohaté praktické zkušenosti/ns poskytováním technické podpory pro softwarové produkty/nfirmy IBM.

Luc Le Lievre

Luc Le Lievre pracuje jako senior konzultant/nv pobočce firmy Lakeview pro Evropu, Blízký/nvýchod a Asii. Od roku 1999 se soustřeďuje/nzejména na problematiku clusterů a také díky tomu/nse měl možnost podílet na několika projektech v IBM Rochester/nzaměřených na tuto technologii. Od začátku svých aktivit v této oblasti realizoval Luc úspěšně velmi mnoho instalací clusterů/na také se velmi intenzivně věnuje publikační činnosti. Platformě/niSeries (a předtím platformě AS/400) se Luc věnuje již třináct/nlet a kromě problematiky clusterů se zabývá i problematikou/nsystem managementu, bezpečnosti a vývoje aplikací.

Mike Khattab

Mike Khattab je Area Sales manager and Channel/ndirector při zastoupení firmy Lakeview pro Evropu,/nBlízký východ a Asii. Do jeho kompetence spadají/nmarketingové a obchodní aktivity spojené/ns produkty MIMIX a OmniReplicator Data Integration. V těchto/nfunkcích působí Mike u firmy posledních sedm let. Mike/nzapočal svou kariéru u firmy Lakeview před téměř deseti lety/njako konzultant a podílel se jak na implementaci řešení/nzaložených na programovém vybavení MIMIX, tak na technické/npodpoře instalovaných zákazníků. I jeho předchozím/nzaměstnavatelem byla firma IBM, pro niž pracoval jako/nkonzultant v oblasti BRCS (business recovery and continuity/nservices). Je velmi úspěšný obchodník a to rovněž díky/nhlubokým technickým znalostem, které nabyl během své široké/nprofesní kariéry.

Miroslav Iwachow

Miroslav Iwachow je Business Development &/nTechnical Support Manager společnosti Avnet pro/nEvropu. Před nástupem do Avnetu v roce 1999/npracoval 6 let v IBM Česká republika jako/nproduktový manager pro iSeries. V současné době vede/ncertifikační školení pro obchodní partnery a je stálým hostem/nIBM v Rochesteru, kde pracoval na posledních třech vydáních/ntechnických příruček iSeries and AS/400e Handbook/na iSeries and AS/400e System Builder. Do jeho/nzodpovědnosti rovněž spadá podpora obchodních partnerů/nv oblasti High Availablilty po celé Evropě.

Selwyn Dickey

Selwyn Dickey je 6 let vedoucím týmu v IBM eServer/nTechnology Enablement Center v Rochesteru ve/nstátě Minnesota v USA. Toto technologické centrum/nIBM celosvětově zodpovídá za technický marketing/na školení technologií, používaných na systémech iSeries./nSelwyn Dickey zde vedl týmy pro OptiConnect, LPAR a Linux./nNyní se zaměřuje na nové technologie clusterování/ns přepínáním disků. Před příchodem do Rochesteru pracoval/n8 let jako hardwarový technický specialista IBM na Novém/nZélandu.

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek