Stanislav Dzúrik

Prezentátor je absolventom Elektrotechnickej fakulty STU/nv Bratislave. Pracuje v spoločnosti IBM Slovensko od roku/n2005 ako Client Technical Sales pre oblasť storage. Je/ndržiteľom mnohých odborných certifi kátov v tejto oblasti./nZaoberá sa dizajnom storage riešení pre stredne veľké a/nveľké podniky. Je IBM Level 1 Certifi ed IT specialist

Přednášky:

Akce Název přednášky
2017 Jasná Stanislav Dzúrik - IBM SK - IBM Software Defined Storage portfolio
2015 Vrátna dolina Prierez IBM Storage riešeniami vrátane IBM FlashSystem a/nSpectrum Storage
2011 Sitno Inovativní storage technologie od IBM
2009 Malá Fatra IBM storage portfolio pre IBM Power Systems

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek