Branislav Stryhal

Ing. Branislav Stryhal, senior analytik a programátor, technický/nkonzultant a školiteľ UniPaaS, SQL. Má viac ako 15 ročné skúsenosti/ns návrhom, vývojom a implementáciou riešení C/S,/nInternet (vrátane aplikácií pre mobilné zariadenia). Je úspešný/nhlavný riešiteľ významných projektov v štátnej správe i komerčnej sfére/nna platforme Magic UniPaaS, .Net, Java. Pracoval ako samostatný/nprogramátor na viacerých dlhodobých projektoch v zahraničí (HVB Banka,/nNemecko, Rakúsko). Je vedúci divízie technického supportu pre ČR a SR /ntechnológia UniPaaS a DB Oracle, UniPaaS a DB MS SQLIng. Branislav Stryhal, senior analytik a programátor, technický/nkonzultant a školiteľ UniPaaS, SQL. Má viac ako 15 ročné skúsenosti/ns návrhom, vývojom a implementáciou riešení C/S,/nInternet (vrátane aplikácií pre mobilné zariadenia). Je úspešný/nhlavný riešiteľ významných projektov v štátnej správe i komerčnej sfére/nna platforme Magic UniPaaS, .Net, Java. Pracoval ako samostatný/nprogramátor na viacerých dlhodobých projektoch v zahraničí (HVB Banka,/nNemecko, Rakúsko). Je vedúci divízie technického supportu pre ČR a SR /ntechnológia UniPaaS a DB Oracle, UniPaaS a DB MS SQL

Přednášky:

Akce Název přednášky
2011 Sitno Velmi rýchly vývoj aplikácii nástrojom UniPaaS

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek